1r Simposi d’aprenentatge i servei i servei comunitari d’àmbit ambiental