Pla Clima/ BLOCS DE RECERCA I CREACIÓ A L’ESO: ESTRATÈGIES PER TRANSFORMAR EL TEU INSTITUT I MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA DELS SEUS USUARIS

El febrer del 2018 es va publicar al BOPB la primera convocatòria per a la concessió d’ajuts per al desenvolupament de projectes en el marc del Compromís de Barcelona pel Clima.
Biohabita! va presentar un projecte fent equip amb dues entitats més: Societat Orgànica i l’Institut Quatre Cantons.
El projecte va aconseguir la valoració per punts necessària per a la concessió de l’ajut pel seu desenvolupament.

El projecte té una duració d’un any i consisteix a elaborar un pla d’accions com a resultat d’un treball d’investigació sobre l’edifici de l’Institut Quatre Cantons fet pels mateixos alumnes del centre, amb el suport tècnic de dues entitats: biohabita! i Societat Orgànica com a especialistes en la matèria.

El projecte inclou: l’eficiència energètica, la sostenibilitat, la millora dels materials i sistemes des del punt de vista de la salut de les persones usuàries i, d’una manera més qualitativa, també es tracta la gestió de l’aigua, la gestió de residus i els beneficis d’introduir el verd als diferents espais.
Finalment es preveu fer difusió en l’àmbit de centre, barri i ciutat amb l’elaboració d’un document resum que reculli el projecte per tal que aquest sigui reproduïble a altres centres educatius.

Ja portem el primer trimestre el curs treballant amb els alumnes a anàlisi de l’edifici mitjançant diferents activitats i tallers, tal com marcava el desenvolupament del projecte.

REFERÈNCIES

http://www.4cantons.cat/institut/projectes-i-col%C2%B7laboracions/

http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/que-fem-i-per-que/energia-i-canvi-climatic/pla-clima

http://lameva.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/sites/default/files/documents/pla_clima_cat_maig_ok.pdf