Pla clima/ Taller CONTAMINACIÓ PROVOCADA PER L’ELECTRICITAT