Pla Clima/ Taller QUALITAT DE L’AIRE ALS ESPAIS INTERIORS

El 21 de novembre de 2018, Biohabita! va fer un taller, en el marc del projecte Compromís de Barcelona pel Clima, sobre la qualitat de l’aire interior als alumnes de 4rt d’ESO de l’Institut Quatre Cantons.

Placa de petri després del cultiu
Presa d’aire en placa de Petri

REFERÈNCIA

http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/que-fem-i-per-que/energia-i-canvi-climatic/pla-clima

http://lameva.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/sites/default/files/documents/pla_clima_cat_maig_ok.pdf